Sjoerdtje de Haan Uitvaartzorg: omtinken foar ôfskie

BURGUM – Sjoerdtje de Haan is inmiddels tien jaar werkzaam in de uitvaartwereld. Acht jaar daarvan runt ze haar eigen bedrijf. In die jaren is ze steeds blijven werken vanuit hetzelfde uitgangspunt: “Ik ga zitten en ik luister: wat heeft deze familie nodig om goed afscheid te kunnen nemen? Daarbij zoek ik altijd de balans tussen de wensen van de overledene en de behoeften van de nabestaanden.”

Haar werkgebied heeft zich in de laatste jaren steeds meer uitgebreid en haar onderneming is groeiende. Sinds 2013 wordt ze daarom ondersteund door Riek Zijlstra-Beek en sinds kort versterkt Anneke van der Veen het team. “In de kern hebben ze dezelfde manier van werken als ik, hoewel elk van ons natuurlijk haar eigen kwaliteiten heeft. In ons vak draait het om intuïtie: aanvoelen wat onze rol moet zijn.

We inspireren de nabestaanden en geven ze handreikingen. Men heeft vaak niet in de gaten dat er heel veel mogelijk is. Niet alles hoeft op de geijkte manier, gewoon omdat anderen dat verwachten. Het is veel belangrijker te doen wat jij nodig hebt.” Alledrie werken ze op een manier die rust uitstraalt en vertrouwen wekt. “Als er vertrouwen is, dan ontstaat er openheid en kunnen we verder. Wij komen ook niet heel formeel gekleed, dat schept afstand. Een collega van mij zegt altijd: “Als ik ergens over de drempel stap is de dood al in huis, dat hoef ik niet nog eens te onderstrepen met een zwart pak.” Deze pure, directe benadering past bij ons.”

Tegenwoordig zien begrafenissen en crematies er heel anders uit dan vroeger. Jonge kinderen worden er bijvoorbeeld steeds meer bij betrokken. “Laat ze maar meehelpen,” aldus De Haan, “dat is voor hen ook van belang.” En er wordt steeds vaker van tevoren nagedacht over een uitvaart. Ook bij Sjoerdtje de Haan uitvaartzorg worden er advies- en kennismakingsgesprekken gevoerd. “Het geeft rust om alvast je ideeën op te schrijven. Daarbij adviseren wij wel: leg niet alles van tevoren vast, maar laat ruimte voor de wensen van je nabestaanden. Jij neemt afscheid van het leven, maar zij nemen afscheid van jou.”

1073 624 Sjoerdtje de Haan Uitvaartzorg