• Teaser

Nieuws

(Bron: Onderstaand artikel komt uit Ondernemend Netwerk Noordoost)

 NetwerkNOFriesland foto

Rust en ruimte. Dat is het eerste dat opvalt als je ‘It Stee fân ôfskie’ binnenkomt. Daarom past de afscheidsboerderij midden in Burgum ook zo goed bij Sjoerdtje de Haan Uitvaartzorg. Sjoerdtje, Anneke, Riek en Roel verzorgen uitvaarten namelijk vanuit die gedachte: zij bieden families rust in de week van afscheid en ruimte om vanuit eigen kracht invulling te geven aan de uitvaart.

Dat dit ook zo gevoeld wordt door vele nabestaanden, blijkt uit het feit dat de onderneming bijzondere uitvaarten en bijzondere families aantrekt. “Wij bieden extra zorg en dat voelen mensen. Wij trekken geen ‘muur op’ zodat de emoties van de families niet bij ons binnenkomen, wij werken juist vanuit die emotie. Als je niet meevoelt, kun je ook niet aanvoelen wat er nodig is. Terwijl juist daarin de meerwaarde zit.”
Sjoerdtje is gepassioneerd over het werk dat ze al veertien jaar met hart en ziel doet. “Ik heb zelf een achtergrond in de zorg en het onderwijs en ik merk dat ik er daardoor anders in sta. Anneke, Riek en Roel hebben precies diezelfde benadering. Als ze die niet hadden gehad, hadden we dit ook niet samen kunnen doen. Mensen komen bij ons omdat wij het anders doen: betrokken, rustig, creatief en met alle ruimte voor persoonlijke inbreng.”

It Stee fan ôfskie
Sjoerdtje is als ‘eenpitter’ begonnen, vanuit huis. “Maar ik ging al gauw op zoek naar een andere locatie. Toen deze boerderij voorbij kwam – voorheen was hierin Kiehool gevestigd – begon ik te dromen: zoveel ruimte, hoe zouden we dat kunnen invullen?” Het werd een familieproject van vijftien maanden. Het resultaat is een hele huiselijke omgeving. Er is een ontmoetingsruimte, een familieruimte, er zijn twee opbaarkamers, een workshopruimte en een expositieruimte. Kinderen kunnen er knutselen, er is een keukentje: kortom, alles om je thuis te voelen in de week waarin je afscheid neemt van je dierbare.

“We hebben zelfs onze eigen drukkerij voor rouwdrukwerk. Mensen vinden het zo fijn dat ze gewoon even kunnen binnenlopen. Oefenen voor de uitvaart, als je iets wilt zeggen bijvoorbeeld: het is allemaal mogelijk. Het is heel laagdrempelig.” Sjoerdtje voegt er aan toe: “Maar het hoeft natuurlijk niet in It Stee te gebeuren. Deze locatie is er voor wie er gebruik van wil maken, het is geen verplichting. Wij bewegen mee met wat de familie wil.”

Wat past bij jou?
De rode draad van de uitvaartzorg zoals Sjoerdtje en haar collega’s bieden is mensen in hun kracht zetten, zodat zij zelf handen en voeten kunnen geven aan het afscheid. “Mensen waren vroeger vaak toeschouwer na een overlijden. Dat hoeft niet meer: het is jouw afscheid, wat past bij jou en wat wil je doen om uiting te geven aan je gevoelens? Wil je bijvoorbeeld helpen bij de laatste verzorging, bij het ontwerpen van de kaart of de bloemstukken, wil je wat zeggen tijdens de uitvaart?”

Voorgesprekken
Bijna de helft van de uitvaarten komt tot stand na voorgesprekken met de persoon die zal overlijden. “Omdat wij extra zorg geven, trekken wij dat aan. Mensen die zelf hun uitvaart willen regelen, komen vaak bij ons terecht. We vinden dat bijzonder om te doen, want het geeft veel rust, als alles goed geregeld is.” Maar veel overlijdens komen onverwacht. En dan heeft de familie het zwaar. Ook dan hebben Sjoerdtje en haar collega’s oog voor de kleine dingen. “De rouwkaart na het overlijden van een jonge heit was een hele opvallende: felgroen. Onderweg naar de uitvaart reed ik voorbij een boom met diezelfde groene bladeren.
Die gaan dan mee voor op de condoléancetafel...”

Meer info op www.sjoerdtjedehaanuitvaartzorg.nl en www.
itsteefanofskie.nl

NetwerkNOFriesland logo


 

Nieuws 2019

Open dag bij 'It Stee fan ôfskie'

It Stee fan ofskie

Opening It Stee fan ôfskie

Opening ItStee

Nieuws 2018

 

Actief, 13 juni 2018

Afscheidsboerderij Sjoerdtje de Haan Uitvaartzorg in Burgum

BURGUM - Sjoerdtje de Haan Uitvaartzorg is verhuisd van de Noardermar naar de prachtige boerderij waar voorheen jongerencentrum Kiehool was, Schoolstraat 102 in Burgum. Het pand ondergaat een grondige verbouwing. "Het wordt een afscheidsboerderij", zegt Sjoerdtje de Haan. "Met ruimtes die qua sfeer het verdriet niet onderstrepen, maar troostend en inspirerend zijn. Door kleinschaligheid wordt exclusiviteit en geborgen samenzijn gegarandeerd."

Actief juni2018V.l.n.r. de uitvaartleidsters Sjoerdtje de Haan, Riek Zijlstra en Anneke van der Veen in het nieuwe kantoor aan de Schoolstraat 102 in Burgum. (Foto: Actief Media)
In het voorhuis van de boerderij zijn twee prachtige kantoorruimtes gerealiseerd, waar de dames van de uitvaartzorg hun intrek hebben genomen. Van hieruit wordt rustig naar achteren verder gebouwd.

In het middenstuk van de boerderij komen twee opbaarkamers met aansluitend een royale familieruimte. Hier zullen nabestaanden elkaar kunnen ontmoeten in de dagen voorafgaand aan de uitvaart.

De boerenschuur van weleer wordt ingericht voor uitvaarten en condoléancemomenten. De ruimte zal ook gebruikt kunnen worden voor lezingen, informatiebijeenkomsten, studiedagen of bijvoorbeeld een rouwcafé. Het plafond wordt vervangen door een balustrade, van waar de mensen de uitvaart beneden kunnen volgen. Op de balustrade komt een permanente expositieruimte voor kunstwerken die gecreëerd zijn in tijden van rouw.

De tuin rondom wordt aangelegd als pluktuin. Er is straks de mogelijkheid om bloemen te plukken voor in de opbaarkamer of bijvoorbeeld een bloemwerk voor op de kist.

Voor creatieve uitingen wordt boven de kantoren een rouwworkshopruimte ingericht. Hier zullen alle materialen en begeleiding aanwezig zijn om bijvoorbeeld bloemwerken te maken of kinderen mooie vlinders te helpen beschilderen voor op de kist. "We onderzoeken momenteel wat we nog meer kunnen aanbieden op creatief vlak", zegt Sjoerdtje de Haan.
Ze vindt het een van de belangrijkste vragen tijdens het afscheid nemen: hoe kunnen nabestaanden zelf vorm geven aan het afscheid? Sjoerdtje: "Waar de één heel praktisch begint te regelen, schrijft een ander eerst het in memoriam. Ergens anders maakt iemand zelf een bloemwerk, of bieden familieleden zich aan de kist te dragen. Daarom vraag ik altijd: 'Wat heb jij persoonlijk nodig om goed afscheid te kunnen nemen van je naaste?'. Om daarbij inspirerend te mogen zijn, blijft altijd een uitdaging voor mij als uitvaartbegeleider. De afscheidsboerderij vergroot onze mogelijkheden om meerwaarde te bieden."

"Soms weten mensen precies op welke locatie ze afscheid willen nemen: de eigen kerk, een lievelingsrestaurant, een grote tent in de eigen tuin... Anderen zijn zoekende. Wij hopen dat onze afscheidsboerderij een aanvulling is op de mogelijke locaties."

Al twaalf jaar geeft Sjoerdtje de Haan op eigenzinnige wijze invulling aan haar vak. "Als eenmansbedrijf kon ik mijn intuïtie volgen en samenwerken met partijen die pasten bij de uitvaart die ik op dat moment voorbereidde. Zo ontdekte ik waaraan mensen in rouw behoefte kunnen hebben en wat uitvaartzorg voor mij inhoudt." Drie jaar geleden nam ze Riek Zijlstra in dienst en anderhalf jaar geleden Anneke van der Veen. "We zijn alle drie vrij intuïtief en creatief", zegt Sjoerdtje. "Wij letten op details waardoor er altijd een goede balans is tussen persoonlijke aandacht en professionele begeleiding."

Bron: Actief, 13 juni 2018

 

Nieuws 2017

 

weekblad Actief - 22 november 2017

Kiehool wordt uitvaartcentrum

BURGUM - Sjoerdtje de Haan Uitvaartzorg vestigt zich volgend jaar in 'Kiehool', de vroegere boerderij aan de Schoolstraat 102 in Burgum. Het pand wordt verbouwd, zodat er allerlei activiteiten gehouden kunnen worden die met 'afscheid nemen' te maken hebben.

Dat betreft uitvaarten, condoléancemomenten, opbaarruimtes, lezingen, informatiebijeenkomsten en rouwworkshops, aldus Sjoerdtje de Haan. Ze was al een tijd op zoek naar een betere bedrijfsruimte. Het nieuwe centrum krijgt een aantal opbaarkamers met een 24-uurs-sleutelsysteem.
"Wy biede altyd alle fasiliteiten om thús op te bieren, mar dat is net foar eltsenien helber. Mei ús nije opbierkeamers kinne minsken, wannear't se mar wolle, nei harren ferstoarne neiste ta, yn in tagonklike sfear."

Het nieuwe centrum biedt straks ook mogelijkheden voor bijeenkomsten. "Bygelyks in ôfskiedsgearkomste, om te kondolearjen, in buorrel of in gearkomste nei de útfeart", voorziet De Haan. "Dat kin yn in formele of in ynformele sfear, mei in soad of yn bytsje minsken, foar lyts of grut budzjet, yn in pasjende romte. Extra voordeel: de locatie is op loopafstand van het kerkhof in Burgum.

weekblad Actief - 28 juni 2017

Sjoerdtje de Haan Uitvaartzorg: omtinken foar ôfskie

BURGUM – Sjoerdtje de Haan is inmiddels tien jaar werkzaam in de uitvaartwereld. Acht jaar daarvan runt ze haar eigen bedrijf. In die jaren is ze steeds blijven werken vanuit hetzelfde uitgangspunt: "Ik ga zitten en ik luister: wat heeft deze familie nodig om goed afscheid te kunnen nemen? Daarbij zoek ik altijd de balans tussen de wensen van de overledene en de behoeften van de nabestaanden."

Actief juni2017Haar werkgebied heeft zich in de laatste jaren steeds meer uitgebreid en haar onderneming is groeiende. Sinds 2013 wordt ze daarom ondersteund door Riek Zijlstra-Beek en sinds kort versterkt Anneke van der Veen het team. "In de kern hebben ze dezelfde manier van werken als ik, hoewel elk van ons natuurlijk haar eigen kwaliteiten heeft. In ons vak draait het om intuïtie: aanvoelen wat onze rol moet zijn.

We inspireren de nabestaanden en geven ze handreikingen. Men heeft vaak niet in de gaten dat er heel veel mogelijk is. Niet alles hoeft op de geijkte manier, gewoon omdat anderen dat verwachten. Het is veel belangrijker te doen wat jij nodig hebt." Alledrie werken ze op een manier die rust uitstraalt en vertrouwen wekt. "Als er vertrouwen is, dan ontstaat er openheid en kunnen we verder. Wij komen ook niet heel formeel gekleed, dat schept afstand. Een collega van mij zegt altijd: "Als ik ergens over de drempel stap is de dood al in huis, dat hoef ik niet nog eens te onderstrepen met een zwart pak." Deze pure, directe benadering past bij ons."

Tegenwoordig zien begrafenissen en crematies er heel anders uit dan vroeger. Jonge kinderen worden er bijvoorbeeld steeds meer bij betrokken. "Laat ze maar meehelpen," aldus De Haan, "dat is voor hen ook van belang." En er wordt steeds vaker van tevoren nagedacht over een uitvaart. Ook bij Sjoerdtje de Haan uitvaartzorg worden er advies- en kennismakingsgesprekken gevoerd. "Het geeft rust om alvast je ideeën op te schrijven. Daarbij adviseren wij wel: leg niet alles van tevoren vast, maar laat ruimte voor de wensen van je nabestaanden. Jij neemt afscheid van het leven, maar zij nemen afscheid van jou."

Nieuws 2015

 

Deelname RTL lifestyle Experience

Korte documentaire waarin het afscheid aan de orde komt en wat de functie van een uitvaartverzorger daaraan kan bijdragen.

Steeds vaker een crematie

Er wordt steeds vaker voor een crematie in plaats van een begrafenis gekozen. Onderstaande een kleine reportage bij Omrop Fryslân over dit onderwerp.

Nieuws 2014

 

Lezingen 2014

De komende lezing wordt hier aangekondigd.

Lezingen van de afgelopen 2 jaar


afgelopen-2-jaar

De 'New Life' vlinder

new-life-butterfly-300x200De “New life” vlinder is een grote houten vlindersluiting die past op de standaard fabriekskist van de meeste Nederlandse kistenfabrikanten.

In de praktijk wordt de vlinder vaak gebruikt door families met kinderen. Zij kunnen voor hun overleden opa, oma, vader of moeder een vlinder beschilderen en op een zorgvuldig gekozen moment de vlinder op de kist draaien.

Onbeschilderd en ongelakt zijn ze ook heel mooi en voor een ieder die de symboliek van de vlinder aanspreekt  kan deze vlinder een klein beetje troost geven.

3-vlinders-kandelaarDe vlinders steunen een mooi positief project in noord Pakistan. Ze worden namelijk gemaakt door Nai Zindagi’s ambachtsmensen (Nai Zindagi betekent ‘nieuw leven’).

Lees hier meer over in het Pakistan project.
De vlinder kan ook geleverd worden met een kandelaar en zo dienst doen als herinnering aan de overleden persoon.

 

Nieuws 2013 en eerder

 

Leeuwarder Courant - 26 februari 2013

Bijgaand artikel verscheen op 26 februari in de Leeuwarder Courant en gaat over 'Drie uitvaartonderneemsters met liefde voor het  vak'.

LC-20130226-sm

Download onderstaande PDF-bestand:
- artikel uit Leeuwarder Courant van 26 febr.2013

Nieuw kantoor - zomer 2012

Afgelopen zomer was mijn eigen kantoor daar!

kantoor-lantaarnEen kantoor was er al wel, maar een volledig onafhankelijk pand, waar ik mensen kan ontvangen, voor- en nagesprekken kan voeren, info-avonden kan organiseren etc., dat is wel  heel erg fijn.

Met deze verworven luxe ben ik meteen aan de slag gegaan, en van daaruit vloeit nu ook, dat elke laatste woensdag van de maand, van 19.00 uur tot 21.00 uur, de deur open staat voor alle vragen rondom uitvaart, of gewoon om eens kennis te maken!

Wilt u rond de tafel met specifieke/persoonlijke  vragen voor een uitvaart, dan raad ik u aan om met mij een afspraak te maken op een ander tijdstip, zodat we dit in alle rust samen kunnen bespreken.

kantoor-bloem kantoor-pand
Elke laatste woensdag van de maand van 19.00 uur tot 21.00 uur
Inloop-info avond op de Noordermeer 40 te Burgum

Sjoerdtje de Haan Uitvaartzorg

Uit de media

Ook de media gaf aandacht aan de nieuwe kantoorruimte en ontvangstruimte.
Bijgaand 2 artikelen, klik ze aan voor een vergrote afbeelding.

krant-zakelijkuitgelicht-1024
krant-1024

Of download onderstaande PDF-bestanden:
- artikel uit Zakelijk Uitgelicht
- artikel uit weekblad Actief

Uitvaartbeurs 2011

In 2011 hebben we onze eerste en zeer geslaagde uitvaartbeurs gehouden.